Regulaminy i zasady

REGULAMINY I ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

STRZELECKICH W ROKU 2015 

 I. ZAWODY ROZGRYWANE WEDŁUG REGULAMINU PFTA 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAWODÓW HFT/nHFT/FT

FotoPZi1REGULAMIN ORGANIZACJI ZAWODÓW PFTA

W KONKURENCJI HFT/ nHFT/FT

Aby wyświetlić lub pobrać regulamin  kliknij na link  ->REGULAMIN ORGANIZACJI ZAWODÓW 

  Zamknij

REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

FotoPZi1REGULAMIN I PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA ROZGRYWANIA ZAWODÓW PFTA

Aby wyświetlić lub pobrać regulamin  kliknij na link  -> PRZEPISY I REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

 Zamknij

REGULAMIN ZAWODNIKA - KONKURENCJA FT

FotoPZi1REGULAMIN ZAWODNIKA I PRZEPISY PFTA ROZGRYWANIA ZAWODÓW

W KONKURENCJI FT

Aby wyświetlić lub pobrać regulamin  kliknij na link  ->REGULAMIN ZAWODNIKA FT

Zamknij

REGULAMIN ZAWODNIKA - KONKURENCJA HFT

FotoPZi1REGULAMIN ZAWODNIKA I PRZEPISY PFTA ROZGRYWANIA ZAWODÓW

W KONKURENCJI HFT

Aby wyświetlić lub pobrać regulamin  kliknij na link  ->REGULAMIN ZAWODNIKA HFT

Zamknij

REGULAMIN I ZAWODNIKA - KONKURENCJA  nHFT

FotoPZi1REGULAMIN I ZAWODNIKA PRZEPISY PFTA ROZGRYWANIA ZAWODÓW nHFT

Aby wyświetlić lub pobrać regulamin  kliknij na link  -> REGULAMIN ZAWODNIKA nHFT

 Zamknij

REGULAMIN ROZGRYWANIA KONKURENCJI SILHOUETTE

FotoPZi1REGULAMIN ZAWODNIKA I PRZEPISY PFTA ROZGRYWANIA ZAWODÓW

W KONKURENCJI SILHOUETTE

Aby wyświetlić lub pobrać regulamin  kliknij na link  ->REGULAMIN ZAWODNIKA SILHOUETTE

Zamknij

NIEZBĘDNIK USTAWIACZA TORU HFT/FT

FotoPZi1

NIEZBĘDNIK USTAWIACZA TORU PFTA W KONKURENCJI HFT/FT 

Aby wyświetlić lub pobrać regulamin  kliknij na link ->Niezbędnik ustawiacza toru HFT/FT plik DOC

Zamknij

KARTY KONTROLI TORÓW HFT/FT

FotoPZi1

 KARTY KONTROLI TORÓW PFTA KONKURENCJE HFT / FT ORAZ

TORÓW ŁĄCZONYCH DLA 30 I 40 CELÓW

 

 • Karta kontroli toru HFT PFTA dla 40 celów (DOC) [pobierz plik]
 • Karta kontroli toru HFT PFTA dla 30 celów (DOC) | [pobierz plik]
 • Karta kontroli toru łączonego z dostawionymi celami dla FT PFTA dla 40 celów (DOC) | [pobierz plik]
 • Karta kontroli toru łączonego  z dostawionymi celami dla FT PFTA dla 30 celów (DOC) [pobierz plik]
 • Karta kontroli figurki i stanowiska FT/HFT (DOC) | [pobierz plik]

  Zamknij

II.  REGULAMIN PUCHARU HFT/FT DSSR 2016

III. E-ZAWODY ROZGRYWANE WEDŁUG REGULAMINU E-TAWERNA NOWA DĘBA

Show Content

Zasady i regulamin turnieju opracował kolega „Oko”. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach proszę o kontakt z organizatorem poprzez forum E-Tawerna Nowa Dęba. W tym celu proszę zarejestrować się na forum dyskusyjnym E-Tawerny Nowa Dęba link do forum http://forum.cezbar.info

REGULAMIN

TURNIEJ E-Zawody „ TARCZA HFT ”

Nowa Formuła

 1. Zawody składające się na cały Turniej E-Zawody ‘’Tarcza HFT’’ rozgrywane są korespondencyjnie znaczy to, że każdy zawodnik strzela na swoim terenie. W roku rozegranych zostanie dwanaście tur po jednej w miesiącu, poczynając od miesiąca stycznia, a kończąc na grudniu. Strzelania odbywają się w wybrany weekend miesiąca tj. piątek, sobotę i niedzielę. Zawodnik w czasie jednej tury może strzelić dowolną ilość tarcz, jednakże zamieszcza na forum tylko cztery wybrane tarcze (dwie tarcze T.2A i po jednej T.2B i T.2C). Ostateczny termin zamieszczenia tarcz to godzina 24°° w poniedziałek (poniedziałek nie jest dodatkowym dniem na strzelanie tarczek). Dni pozostałe do rozpoczęcia nowej tury są przewidziane na opracowanie przez sędziego ( sędziów) wyników i ogłoszenie ich na forum. Opracowane przez sędziego wyniki rozegranej już tury powinny być zamieszczone na forum przed rozpoczęciem nowej. Do ogólnej punktacji turnieju zawodnikowi zaliczone zostanie dziesięć punktowanych tur. Dwie tury o najniższej liczbie punktów zostaną pominięte i mogą to być tzw. tury zerowe(tzn. tury w których zawodnik nie wziął udziału). Prawem zawodnika jest wskazanie dwóch tur, których wyników nie chce zaliczyć do klasyfikacji końcowej. Dorobek punktowy zawodnika stanowi suma wszystkich punktów zdobytych za trafienia w dziesięciu turach.W razie jednakowej łącznej ilości punktów o zajętym miejscu w klasyfikacji decyduje najpierw większa ilość wygranych tur, a następnie łączna ilość trafień za dwa punkty z wszystkich dziesięciu zaliczonych do wyniku końcowego tur.
 2. Zawodnik po zalogowaniu się na forum e-tawerna Nowa Dęba w odpowiednim dziale zgłasza swój udział w zawodach podając swój nick i kategorię sprzętową, w jakiej zamierza startować.
 3. Turniej rozgrywany jest w konkurencji HFT i FT strzelanie odbywa się z karabinków pneumatycznych o energii nie większej niż 16,3 J. W konkurencji HFT strzelanie odbywa się z podziałem na dwie kategorie sprzętowe tj. karabinek PCP i karabinek sprężynowy, zaś w FT podziału na kategorie sprzętowe nie stosuje się. Wszystkie zawody turnieju zawodnik strzela tylko w jednej kategorii sprzętowej. Zawodnik w czasie turnieju może zmienić kategorię sprzętową, lecz wyniki do klasyfikacji końcowej zostaną zaliczone tylko z ostatniej zgłoszonej kategorii.
 4. Zawodnik strzela do tarczy „Tarcza Nr 2A strzelanie treningowe HFT” (druk do ściągnięcia na stronie E-tawerna Nowa Dęba) oddając piętnaście strzałów z postawy dowolnej z wykorzystaniem palika HFT (zawodnik FT strzela z postawy siedzącej FT). Zawodnicy HFT i FT zobowiązani są do przestrzegania reguł obowiązujących w zawodach HFT i FT (zakaz zmian nastaw celownika w czasie całego turnieju obowiązuje zawodnika HFT tj. powiększenia i A0).
 5. Losowanie dwóch odległości – dystansów w przedziale 7,5m – 41m oraz dwóch dystansów dla postaw wymuszonych w przedziale 7,5m – 32 m przeprowadza Sędzia zawodów w czwartek poprzedzający daną turę i po godzinie 21°° zamieszcza stosowne ogłoszenie na forum. Do losowania odległości sędzia wykorzystuje program http://www.losowe.pl/liczba . Program generuje trzy trzycyfrowe liczby w przedziale 75 – 410 (dla postaw dowolnych) oraz 7,5 – 32 (dla postaw wymuszonych). Z wylosowanych trzech liczb np. 86, 394, 123 wybiera dwie skrajne, co do wartości, czyli 86 i 394. Następnie liczbę dwucyfrową zaokrągla w górę do liczby 90 wstawia przecinek po pierwszej cyfrze otrzymując pierwszą odległość 9 m, a liczbę trzycyfrową zaokrągla w dół i wstawia przecinek po drugiej cyfrze otrzymując drugą odległość 39 m ( zaokrąglanie liczb np. 8,4 w dół, 8,5 b.z, 8,6 w górę). W taki sam sposób postępuje z wylosowanymi liczbami dla dystansów dla postaw wymuszonych. Następnie kopiując stronkę wkleja ją na forum, jako ogłoszenie. Sędzia ponadto podaje wielkości HZ dla poszczególnych dystansów i postaw wymuszonych (zawsze skrajnie małe). Postawy leżące wymuszone L strzela się z tzw. „łokcia” i do celu o wielkości HZ określonej dla postaw wymuszonych niepodpartych.  Np. Wylosowano :-p. dowolna – tarcza Nr 2A – 11,5 m- HZ 20 mm i 29,5 m – HZ 25 mm = 30 celów, p. wymuszona niepodparta – tarcza Nr 2B – 32 m – HZ 35 mm = 4 cele + 1(L. strzela się do HZ 35 mm), p. wymuszona podparta – tarcza Nr 2C – 27 m – HZ 25 mm = 4 cele + 1(L. strzela się do HZ 35 mm).
 6. Obowiązkiem zawodnika jest prawidłowe opisanie tarczy. Tarcza musi być opisana w ten sposób, aby znalazły się na niej dane: nick zawodnika, data strzelania, konkurencja (HFT lub FT), marka karabinka, kategoria (PCP lub sprężyna – nie dotyczy FT) marka celownika i nastawy ( powiększenie i A0 – nie dotyczy FT), dystans, HZ, marka śrutu i kaliber. Zawodnik po zakończeniu strzelania kwalifikuje swoje trafienia wpisując w mały kwadracik każdej z dwudziestu małych tarczek ocenę 2; 1 lub 0
 7. Trafienie o najwyższej punktacji zalicza się tylko wtedy, gdy przestrzelina nie wykracza poza pierścień ograniczający minimalne pole trafienia odpowiednie dla danego dystansu ( np. HZ 15 mm dla dystansu 12-23 m). Trafienie którego przestrzelina wykracza poza określony pierścień (HZ) zaliczone zostanie za 1 pkt.( tzw. blacha) Trafienie za 0 pkt. zalicza się wtedy, gdy:
  – w obrębie pola tarczki (duży kwadrat) brak przestrzeliny,
  – w obrębie pola tarczki ( duży kwadrat) jest więcej niż jedna przestrzelina,
  – przestrzelina przekroczyła duży kwadrat tarczki. Jeżeli w obrębie tarczy ( kartka A4) znajdzie się więcej przestrzelin niż jest to wymagane, to o tyle najwyższych trafień ( za 2 pkt.) obniża się zawodnikowi wynik.
 8. Prawidłowość zaliczenia przestrzelin sprawdza Sędzia. Wpisanie przez Sędziego na listę zbiorczą sumy wyników obydwu tarczek jest równoznaczne z zaliczeniem trafień.
 9. Zawodnik ma obowiązek zamieścić na forum skany lub zdjęcia (ew. podać linka) swoich tarczek. Zdjęcia lub skany tarczek (zalecana kontrastowa podkładka) muszą być tak wykonane, aby nie było wątpliwości przy ocenie przestrzelin. Wyniki strzelań nie będą oceniane gdy: wpis na forum informujący o wykonanym strzelaniu będzie dokonany po wymaganym terminie, tarcze będą nieczytelne lub opisane niezgodnie z wymogami.
 10. Ostateczne wyniki zatwierdza Sędzia Główny i zamieszcza stosowną informację na forum przed rozpoczęciem nowej tury zawodów.

Regulamin  Drużynowy Turniej E-Zawody „Tarcza HFT”

Nowa Formuła

Skład i zasady zgłaszania drużyny.

 1. Drużyna składa się z trzech strzelców HFT1 i dwóch strzelców HFT2.
 2. Drużyna może w każdej kategorii posiadać jednego zawodnika rezerwowego.
 3. Drużyna posiada kapitana, który zgłasza zawodników do Drużynowego Turnieju E- Zawody . Kapitan ma prawo i obowiązek w przeddzień losowania dystansów zgłosić ew. zmianę w składzie drużyny. Zgłoszona zmiana w składzie drużyny dotyczy tylko najbliższej rozgrywki. Za absencję zawodnika jest naliczana stosowna ilość punktów.
 4. Zawodnik podczas trwania turnieju nie może zmienić kategorii, strzelać w dwóch kategoriach czy też być członkiem więcej niż jednej drużyny.
 5. Drużynę można zgłosić na forum E-Tawerna Nowa Dęba po ogłoszeniu zapisów i nie później niż w miesiącu styczniu (miesiąc rozpoczynający rozgrywki) oraz do czwartku do godziny 21°° w przeddzień rozpoczęcia pierwszej rozgrywki.

Zaliczanie punktów drużyny.

 1. Do obliczenia dorobku punktowego drużyny stosuje się tzw. punktacje ujemną. Zawodnik za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii otrzymuje 1 pkt, za drugie miejsce 2 pkt. itd. Punkty uzyskane przez zawodników za trafienia i zajęte miejsca w dwunastu turach zaliczane są do dorobku drużyny. Za absencję zawodnika w rozgrywce (bez względu na przyczynę) drużyna otrzymuje tyle pkt. ilu zawodników zostało zgłoszonych do turnieju w danej kategorii plus jeden. Np. jeżeli do kategorii HFT1 zgłoszono łącznie (z wszystkich drużyn) 12 zawodników to drużyna otrzymuje za nieobecnego zawodnika 12+1=13 pkt. W przypadku jednakowej ilości punktów o zajęciu wyższego miejsca w rankingu turnieju decyduje mniejsza ilość trafień za zero, a w przypadku równej ilości zer mniejsza ilość trafień za 1pkt.
 2. Drużynowy Turniej E-Zawody rozgrywany jest przez cały rok i składa się z dwunastu zawodów-tur rozgrywanych raz w miesiącu. Czas strzelania, zamieszczanie wyników i zasady zaliczania trafień reguluje regulamin E-Zawodów.
 3. Wyniki indywidualne zawodników strzelających w E-Zawodach jeżeli są jednocześnie członkami drużyn zalicza się także do dorobku punktowego drużyny.
 4. Drużynowy Turniej E-Zawody „Tarcza HFT” wygrywa drużyna która uzyskała najmniejszą ilość punktów (duże punkty uzyskane za miejsca zajęte przez zawodników w poszczególnych zawodach- turach). W przypadku równej ilości tzw. dużych punktów o kolejności w rankingu rozstrzyga większa ilość zajętych miejsc pierwszych, drugich itd. przez członków drużyny.

Tarcze do pobrania znajdziecie tutaj [ pobierz TARCZE]
Terminy E-Zawodów w 2015 r [ pobierz Terminy E-zawodów ]
Lista startowa zawodników [ lista startowa zawodników ]

Zamknij

IV. ZAWODY ROZGRYWANE WEDŁUG REGULAMINU KLUBU DSSR

Zasady rozgrywania zawodów TARCZA DSSR

Aby pobrać plik kliknij na link -> ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW TARCZA DSSR

Zasady wspólne dla wszystkich tur zawodów TARCZA DSSR.

DSSRLZawody w strzelectwie pneumatycznym ”Tarcza DSSR’’ rozgrywane są w czterech turach (minimum to trzy tury z obowiązkową turą tarcza ”Strzelanie Treningowe HFT”). Zawodnicy strzelają do tarcz ustawionych na dystansach 25m, 50m, 60m oraz do tarczy ”Strzelanie Treningowe HFT’’, dla której odległość ustawienia losuje się. Wszystkie tarcze mogą być ustawione nad podłożem w odległości od 0,5m do 1m mierząc od dolnej krawędzi tarczy z zastrzeżeniem, że odległość od podłoża musi być jednakowa dla wszystkich tarcz zawodów. Odległość pomiędzy tarczami na stanowisku to 0,1m, natomiast minimalna odległość pomiędzy skrajnymi tarczami torów to 1m.

Zawodnicy na komendę „Na Stanowiska’’ wydaną przez sędziego startowego, zajmują stanowiska i przygotowują się do rozpoczęcia strzelania, czas 2 minuty. Po zakończeniu przygotowań (limit 2 minuty) sędzia startowy komendą „Wolno Strzelać’’ daje zgodę na rozpoczęcie strzelań. Zawodnik, który zakończy strzelanie rozładowuje karabin i zgłasza sędziemu startowemu zakończenie strzelania oraz za jego zgodą opuszcza stanowisko. Po komendzie „Koniec Strzelania” zawodnik przerywa strzelanie, bez względu na wymaganą ilość oddanych strzałów i rozładowuje karabinek pozostawiając go na stanowisku. Zawodnicy na komendę „Do Tarcz’’ podchodzą z sędzią do tarcz celem obliczenia ilości przestrzelin, a następnie podpisują swoje tarcze. Sędzia startowy po zebraniu podpisanych tarcz zawiesza nowe tarcze łącznie z tarczą treningową, po czym w celu dokonania obliczenia trafień przekazuje zebrane tarcze sędziom tarczowym (biuro zawodów).

W przypadku pojawienia się na torze strzeleckim ludzi, zwierząt lub powstania zagrożenia innego zagrożenia w czasie strzelań sędzia startowy przerywa strzelanie komendą „Przerwać strzelanie”, odliczanie czasu zostaje zatrzymane, zawodnicy zaś obowiązkowo przerywają strzelanie i rozładowują karabinki. Dalsze postępowanie zawodników wg poleceń sędziego startowego. Po zakończeniu przerwy w strzelaniu na komendę sędziego startowego zawodnicy zajmują stanowiska i po komendzie „Wolno Strzelać’’ strzelanie zostaje wznowione oraz zostaje uruchomione odliczanie czasu pozostałego zawodnikom do ukończenia konkurencji.

Strzelanie odbywa się z karabinków nieprzekraczających energii 17J oraz z użyciem tylko śrutów ołowianych. Zawodnicy korzystający z karabinków z magazynkiem ładowanie magazynków rozpoczynają dopiero po komendzie „Wolno Strzelać’’.

Kolejność strzelań odbywa się wg odwróconej listy startowej (ostatni zapisany strzela pierwszy).

Zawodnik nieobecny na odprawie może zostać wykluczony z konkurencji.

 

Tarcza 25, 50 i 60

            Celem, do którego strzelają zawodnicy są dwie tarcze ”Strzelanie Długodystansowe’’, do których zawodnik oddaje po 10 strzałów oraz tarcza treningowa, którą jest również tarcza ”Strzelanie Długodystansowe’’, lecz przekreślona po przekątnej grubą czerwoną kreską widoczną ze stanowiska strzeleckiego i ustawiona na stanowisku, jako pierwsza z lewej. Ilość strzałów do tarczy treningowej jest dowolna, może być oddawana tylko w czasie przysługującego zawodnikowi limitu dziesięciu minut i dopiero po komendzie „Wolno Strzelać’’.

Większa ilość przestrzelin niż dziesięć w tarczy ocenianej skutkuje odjęciem punktów za przestrzeliny o najwyższej punktacji natomiast przekroczenie liczby dwudziestu przestrzelin w obydwu tarczach to dyskwalifikacja zawodnika.

            Zawodnicy w konkurencjach:

 • Tarcza 25 strzelają z postawy stojąc niepodpartej,
 • Tarcza 50 strzelają z postawy dowolnej niepodpartej,
 • Tarcza 60 strzelają z postawy dowolnej podpartej.

 

Tarcza „ Strzelanie Treningowe HFT ”

            W czasie odprawy zawodników sędzia startowy przeprowadza losowanie odległości, na jakiej zostaną ustawione tarcze „Strzelanie Treningowe HFT”. Tarcza „Strzelanie Treningowe HFT” składa się z dwudziestu małych tarczek o pierścieniach:

 • Φ15mm           –          10pkt.,
 • Φ 20mm          –           9 pkt,
 • Φ25mm           –           8 pkt,
 • Φ30mm           –           7 pkt,
 • Φ35mm           –           6 pkt, 
 • Φ40mm           –           5 pkt.

Pierścienie opisane są kwadratową ramką, do których to zawodnik oddaje po jednym strzale. Każdy z zawodników ma do dyspozycji jedną tarczę, do której oddaje dwadzieścia strzałów w czasie przysługującego mu dziesięciominutowego limitu.

Trafienia zaliczane są w ten sposób, że jeżeli przestrzelina narusza pierścień tarczy to zaliczane jest trafienie o niższej wartości. Zawodnikowi zaliczane jest zerowe trafienie w przypadkach gdy:

 • przestrzelina naruszy pierścień Φ40mm,
 • w polu tarczki opisanej kwadratową ramką znajdzie się więcej niż jedna przestrzelina,
 • oraz gdy w ocenianym polu tarczki będzie brak przestrzeliny.

Więcej przestrzelin niż dwadzieścia w obrębie całej planszy (A4) tarczy skutkuje dyskwalifikacją. Zawodnicy strzelają z postawy dowolnej z użyciem palika HFT.

Zamknij

Zasady rozgrywania zawodów DRUŻYNOWY POJEDYNEK HFT

okoKONKURENCJA DRUŻYNOWY POJEDYNEK HFT

Zasady rozgrywania zawodów „DRUZYNOWY POJEDYNEK HFT” zostały w całości opracowane przez naszego kolegę Zdzisława Słaby  „Oko”. Zdzisław  opracował i wykonał wiele przydatnych akcesoriów, pomocy i przyrządów strzeleckich. Wszystko co skonstruował to jak sam mówi po to „by strzelanie było łatwiejsze i przyjemniejsze”. Do bardziej znanych konstrukcji kolegi Zdzisława należą: automatyczny stojak pod figurki Silhouette o symbolu ZiS-20 (zaprezentowany na http://youtu.be/0wAZhwU8hq4 a także stojak figurek HFT ZiS-3, belka magnetyczna, kulochwyt, wyłącznik do latarki taktycznej a także wiele innych pomocy strzeleckich. W tym przypadku inspiracją do powstania i opracowania tej konkurencji strzeleckiej był trenażer. Konstrukcja trenażera została w całości opracowana przez Oko i w zasadzie z założenia, przyrząd miał służyć tylko do treningów HFT  lub rekreacyjnego strzelania do figurek Treningi szczególnie w pojedynkę bywają nieraz dość nudne i niezbyt ciekawe dlatego aby połączyć przyjemność rywalizacji z nauką celowania i szacowania odległości powstał pomysł tej nowej konkurencji drużynowej. Oczywiście celami w POJEDYNKU DRUŻYNOWYM  są standardowe figurki HFT umieszczone na ruchomej platformie – trenażerze. Przyrząd ten może być wykorzystywany  przez każdego strzelca HFT jako świetna pomoc treningowa. Konstrukcja trenażera jest prosta zaś samo urządzenie jest bardzo praktyczne i funkcjonalne zarówno dla początkującego jak i zaawansowanego strzelca HFT. Każdy strzelec który wziął choć raz udział w zawodach HFT wie jak ważna oby położyć figurkę jest ocena odległości do celu i jak trudno jest ją precyzyjnie określić w terenie.. Działanie trenażera sam konstruktor prezentuje na http://www.youtube.com/watch?v=8uLj3RDkUBw&feature=youtu.be Jak wygląda trenażer można  zobaczyć także na kilku fotografiach umieszczonych poniżej.            

W zawodach DRUŻYNOWY POJEDYNEK HFT  może wziąć dowolna ilość drużyn (drużyna max. do czterech osób) składających się ze strzelców wyposażonych w karabinki przygotowane tak jak do konkurencji HFT. Bazą dla tego regulaminu jest regulamin HFT opracowany przez PFTA.

Dokumenty do pobrania w plikach o formacie PDF:

Zasady rozgrywania zawodów DECHA DSSR-u

Decha DSSR-u

Regulamin

  

   Konkurencja polega na strzelaniu do celów ponumerowanych od 1 do 15(20)i umieszczonych na czarnej matowej desce ustawionej na wysokości od 1,0 m do 2 m nad poziomem stanowiska strzeleckiego. Zawodnicy po zakończeniu konkurencji HFT/FT zapisują się na liście „Decha DSSR-u” i w tej kolejności przystępują do rozegrania konkurencji. W przypadku nieobecności zawodnika (spóźnialski) zostaje on przesunięty na koniec listy startowej. Dyplomy „Strzelca Wybornego VIIIZlotu DSSR” otrzymują tylko strzelcy którzy trafili do celu za pierwszym razem (spóźnialski który strzelał w drugiej kolejce, a był to jego pierwszy strzał również otrzymuje dyplom). Celami jest amunicja do pistoletów hukowych kal.22.  Średnica celu w który należ trafić wynosi Φ 7 mm i jest koloru żółtego (kolor mosiądzu). Po celnym trafieniu „ślepak” detonując uwalnia gumowy zaczep, blokujący linkę na której zawieszony jest fant. Uwolniona linka powoduje upadek fantu sygnalizując tym samym wygraną. Linki na których wiszą fanty są w taki sposób przeplecione przez zawieszki by np. trafiając w cel nr 2 spadał fant spod celu nr 5 itp. zatem widać, że konkurencja ta zawiera pewną dozę loteryjności. Zawodnikom FT i HFT przysługuję jeden strzał w dowolnie wybrany z „Dechy DSSR-u” cel. Zawodnik HFT ma prawo oddać jeden strzał treningowy do tarczki „Tarcza nr 2A Strzelanie treningowe HFT”, umieszczonej na takim samym dystansie jak cel, zaś zawodnik FT ma prawo domierzać cel,lecz bez prawa do strzału treningowego.Zawodnicy FT i HFT strzelają z postawy dowolnej używając karabinków w taki sam sposób jak czynili to na torze. Trafione cele zakleja się białym krążkiem. W przypadku nie rozstrzygnięcia ( nie zestrzelenia wszystkich fantów) w pierwszym podejściu, strzelanie odbywa się do czasu, aż zostaną zestrzelone wszystkie cele. Sędzia konkurencji określa dystans na jakim będzie odbywało się strzelanie oraz miejsca zawieszenia poszczególnych fantów.

                                                                                                                                                                                                             Opracował Oko

Zamknij

Dyscyplina strzelecka Silhouette - odrobina historii

Dyscyplina strzelecka Silhouette – skąd się wzięła ( odrobina historii )

Silhouette. Dyscyplina, zaliczana do grupy konkurencji strzelectwa terenowego jest „Silhouette”. Silhouette (z ang. sylwetka) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione w grupach po 5 z każdego rodzaju, na podwyższeniach (półkach), na określonych odległościach.

Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. Do każdej sylwetki możemy oddać tylko jeden strzał w określonym czasie. Ważnym elementem tej zabawy jest fakt, że wymuszoną postawą strzelecką jest postawa stojąca.

Nauczenie się zasad tej dyscypliny nie stanowi żadnego problemu, jednak zostanie w niej mistrzem to już zupełnie inna sprawa.

Korzenie powstania „silhouette” sięgają początku XX wieku i są kojarzone z meksykańskim rewolucjonistą – generałem Francesco „Pancho” Villa. Był on dowódcą oddziałów plądrujących południowe stany USA. Mówi się, że po jednym z takich wypadów, chcąc podnieść morale swoich podwładnych, ogłosił konkurs na najlepszego strzelca, określając jednocześnie pierwsze zasady strzelania do „sylwetek”. Rywalizacja była na tyle pasjonująca, że takie konkursy strzeleckie spopularyzowały się na całym Dzikim Zachodzie.

W 20 lat później bardzo częste były konkursy strzeleckie, w których strzelało się nie do martwych celów, lecz do żywych kurcząt na odległość 100m. Ciekawostką było to, że na takie odległości strzelano z pistoletów i do dnia dzisiejszego konkurencję rozgrywa się także z broni krótkiej. W drodze ewolucji tych konkursów dodawano następne cele na coraz odleglejszych dystansach. Kolejnymi celami stały się indyki, gołębie i na końcu muflony. Odległości stosowano odpowiednie do rodzaju broni, z jakiej strzelano. Strzelcy używający karabinów dużego kalibru, najodleglejszy cel – owcę/muflona ustawiali na dystansie 500m. W 1948 roku, w Meksyku, po raz pierwszy wykorzystano metalowe figurki zwierząt, by już w 1952 r. rozegrać pierwsze narodowe mistrzostwa Silhouette. Od tego czasu rozpoczęto rozgrywanie regularnych zawodów.

Początkowo strzelano z karabinów dużego kalibru, jednak z upływem czasu rozpoczęto rozgrywanie zawodów wykorzystując każdą dostępną broń i odpowiednio do możliwości dostosowywano wielkość figurek i ich odległość od strzelca. W ten sposób w 1987 roku, przy międzynarodowych ustaleniach nowych kategorii, również wiatrówkowicze doczekali się przepisów dostosowanych do możliwości karabinków i pistoletów pneumatycznych.

Zamknij

REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW LRAS 

DSSRL

REGULAMIN  ROZGRYWANIA ZAWODÓW  W STRZELANIU

DŁUGODYSTANSOWYM LRAS

Aby wyświetlić lub pobrać regulamin  kliknij na link -> Regulamin  rozgrywania zawodów LRAS

Zamknij

PRZEPISY HFT DLA OPORNYCH - WERSJA OBRAZKOWA

Permalink do tego artykułu: http://dssr.org/portal/przepisy-i-zasady-2/