Regulamin Pucharu HFT/FT DSSR 2016

Regulamin Pucharu HFT/FT DSSR 2016

Śląski Klub Strzelecki DSSR LOK w ramach organizowanego w 2016 roku Pucharu HFT/FT DSSR ustala następujący terminarz eliminacyjnych zawodów strzeleckich zaliczanych do Pucharu HFT/FT DSSR 2016 :

  1. 24.01.2016 – I Zawody zaliczane do Pucharu Zimowego HFT/FT 2016 i I Zawody zaliczane do Pucharu DSSR 2016 – lokalizacja Jaworzno*
  2. 09.04.2016 – Zawody Muli-konkurencyjne DSSR HFT/FT i II Zawody zaliczane do Pucharu DSSR 2016 – lokalizacja Jaworzno*
  3. 14.05.2016 – I Otwarte Mistrzostwa Śląska LOK i III Zawody zaliczane do Pucharu DSSR 2016 – lokalizacja Jaworzno*
  4. 08.10.2016 – Zlot Strzelecki Zakrzów 2016 (pierwszy dzień) i IV Zawody zaliczane do Pucharu DSSR 2016 – lokalizacja Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny Caritas Zakrzów
  5. 09.10.2016 – Zlot Strzelecki Zakrzów 2016 (dzień drugi) i V Zawody zaliczane do Pucharu DSSR 2016 – lokalizacja Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny Caritas Zakrzów – zawody kończące Puchar DSSR 2016

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji zawodów.

 

Informujemy, że wszystkie eliminacje Pucharu HFT/FT DSSR 2016 zostaną rozegrane według aktualnych regulaminów PFTA (wraz z kilkoma wyłączeniami opisanymi poniżej).

  1. Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona w kategoriach: FT, HFT1, HFT2, Junior (HFT,FT Open) w wieku 9-16 lat. Wszyscy juniorzy strzelają postawy wymuszone, ale juniorzy w wieku 9-13 lat mogą korzystać z pomocy opiekuna (mogą stosować bipody, poduszki itp.)
  2. Do klasyfikacji generalnej Pucharu DSSR 2016 będą liczone najlepsze trzy starty z pięciu eliminacji.
  3. Na każdej eliminacji Pucharu DSSR HFT/FT 2016 zostanie rozstawionych minimum 30 figurek dla konkurencji HFT i co najmniej 5 dodatkowych celów dla konkurencji FT (powyżej 42 metra i nie dalej niż 50 m.).
  4. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej ilości punktów w zawodach eliminacyjnych w celu wyłonienia trzech pierwszych miejsc medalowych organizator może zamiast tradycyjnej dogrywki zastosować metodę „countback”. Jeżeli jednak tą metodą nie da się wyłonić trzech pierwszych miejsc to o zwycięstwie i miejscach medalowych decyduje dogrywka. O sposobie w jakim wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca  organizator zobowiązany jest poinformować zawodników na odprawie bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.
  5. Zwycięzcą klasyfikacji końcowej Pucharu DSSR zostanie zawodnik, który uzyska najwyższą sumę punktów pucharowych liczonych jako % wskaźnik uzyskanych punktów w stosunku do zwycięzcy w poszczególnych zawodach. W przypadku uzyskania równej, najwyższej sumy przez więcej niż jednego zawodnika, o końcowej klasyfikacji zadecyduje większa ilość wyższych miejsc (po dogrywkach), na branych do klasyfikacji zawodach. Jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, porównuje się wyniki w zawodach, w których brali udział jednocześnie wszyscy pretendenci. Jeśli i to nie da rozstrzygnięcia rozegrana zostanie dogrywka.

Wszystkie sprawy nie ujęte w w/w regulaminie będą rozstrzygane indywidualnie przez organizatorów Pucharu DSSR HFT/FT 2016.

 

Zarząd Klubu DSSR

Permalink do tego artykułu: http://dssr.org/portal/regulamin-pucharu-hftft-dssr-2016/